Tänk på din egen säkerhet

Tänk på din egen säkerhet

När du renoverar tar du en väldigt värdefull tillgång i anspråk – din kropp och det gäller att vara rädd om den så glöm aldrig säkerheten. Använder du maskiner eller verktyg som bullrar tänk på hörselskydd. Se alltid till att du vet var förbandslådan finns med plåster, desinfektionsmedel och sköljmedel för ögon om olyckan skulle […]

Företag med egna fastigheter

Företag med egna fastigheter

Det är inte alls ovanligt att man som företag äger de fastigheter man befinner sig i. Det kan finnas en anledning att man bildar ett annat bolag som äger och förvaltar dessa fastigheter och skiljer verksamheterna åt. Det kan även vara så att man vill köpa andra fastigheter som man kan hyra ut till andra […]

Budget och planering i företaget

Budget och planering i företaget

Det är viktigt att man som företag gör en budget så man har koll på företagets ekonomi. Det skiljer sig inte mycket om man har många anställda eller är ett fåmansföretag. Pengar ska in i företaget och företaget har kostnader som måste betalas. Det gäller att man gör en budget och planerar inom företaget så […]

Investera i nya maskiner

Investera i nya maskiner

Som företag så kan man vara i behov av att investera i nya maskiner regelbundet. I arbetet så slits självklart alla verktyg och maskiner och kommer efter en period att sluta fungera eller i alla fall göra arbetet osäkert. Det är viktigt att man har maskiner som kan utföra det arbete de är tänkta att […]

Vi blir allt mer miljömedvetna

Vi blir allt mer miljömedvetna

Vi lever i en tid då vi blir allt mer miljömedvetna. Det har alltid funnits de som stått på barrikaderna och försökt att få oss att förstå vikten av att hålla efter oss. Idag så är det mer aktuellt än någonsin och flertalet företag har ställt sig där på barrikaderna tillsammans med miljökämparna för att […]

Säkerheten först på en arbetsplats

Säkerheten först på en arbetsplats

Att säkerheten ska gå först på en arbetsplats kan vara en självklarhet men tyvärr så är det inte alltid så. Det är viktigt att man på en arbetsplats försöker minimera de risker som kan uppstå och därmed göra arbetsplatsen säkrare. Det gäller för företag att skapa ett sätt att tänka på säkerheten i första hand […]

Underhåll av större fastigheter

Underhåll av större fastigheter

Oavsett storlek så är det viktigt att man har ett underhåll av sina fastigheter. Stora som små behöver regelbundet ses över för att saker och ting inte ska hända. Det gäller både ut- och insida som ständigt behöver kontrolleras och åtgärda det som åtgärdas bör. Med regelbunden kontroll så får man en bra överblick på […]

Miljösatsningar inom byggindustrin

Miljösatsningar inom byggindustrin

Byggindustrin har länge haft stora miljöpåverkningar på grund av dessa natur och arbetssätt. För att dock kunna nå de miljömål som satts upp är det viktigt att alla delar av landet gör sitt. Tittar vi tillbaka på statistiken från 2014 var bygg- och fastighetssektorn avsvarade för hela 19 procent av hela Sveriges totala växthusgasutsläpp. De […]

Hur är arbetsmiljön hos er?

Hur är arbetsmiljön hos er?

På företaget, vare sig du är ute på jobb och har fikarummet i en barack eller om du sitter på kontor, ska det finnas god arbetsmiljö. Och då pratar vi inte om arbetskulturen utan mer specifikt miljön såsom ergonomi och luft. Ventilation och luftfuktighet God luftfuktighet inomhus borde ligga mellan 30-70%. Relativ luftfuktighet (RH) mäter […]

Bygga i Sverige

Bygga i Sverige

Byggandet i Sverige har börjat avta. Under 2016-2018 byggdes det i större regi än vanligt men det var ändå inte tillräckligt. Det krävs betydligt fler bostäder i Sverige för att lösa bostadskrisen och skenande priser, speciellt i de stora städerna.  Anledningen varför det har blivit svårt att bygga exempelvis hyreshus är att det finns så […]