Arbeta med offentlig sektor som entreprenad

Många entreprenader arbetar med ganska småskaliga projekt från privatpersoner eller mindre företag. De är ofta van vid att leverera offerter och förhandla om en del saker fram och tillbaka innan de tar sig an ett jobb. Att sedan gå över till att arbeta med offentlig sektor kan minst sagt bli något av en kulturchock. Och om man inte är förbered på vad detta innebär kan man även riskera att gå miste om en hel del lönsamma jobb.

I arbete med offentlig sektor arbetar man med så kallad offentlig upphandling. Detta börjar alltid med att en myndighet annonserar att de vill köpa in en produkt eller tjänst. Med denna annons finner man även ett förfrågningsunderlag som beskriver allt i mer detalj.

Nu kommer steget där man själv som entreprenör stiger in: anbudet. Ett anbud lämnar inget utrymme för förhandlingar eller liknande. Man kommer helt enkelt behöva ge detaljer på hur man kan uppfylla myndighetens alla krav och hur mycket man tar betalt för detta. Myndigheten kommer sedan välja det bästa anbudet. Detta bör understryka vikten av att lämna det bästa möjliga anbudet man kan från första början. Detta är dock inte alltid så enkelt som det låter och det är vanligt att företag tar in en anbudskonsult för att hjälpa en i detta skede.

Efter en förutsatt tid kommer sedan myndigheten sluta acceptera anbud och utvärdera alla som kommit in. De fattar sedan beslut om vem som kommer att vinna upphandlingen och få jobbet. Det är dock möjligt att överklaga detta beslut, och omkring en fjärdedel av alla beslut i upphandlingsmål överklagas faktiskt. En tredjedel av dessa beviljas sedan sakprövning. På grund av hur processen går till finns det dock ingen tillförlitlig information på hur ofta detta sedan betyder att den sökande har fått rätt i ett ärende.

Efter potentiella överklagningar är det sedan dags att skriva avtal mellan den upphandlande myndigheten och det företag som vann upphandlingen.