Att bygga ett flerbostadshus

Bostadsbristen är något alla är medveten om, vare sig man är bostadssökande eller inte. 2016 hade Boverket sagt att det måste byggas minst 88 000 bostäder varje år fram till 2020 för att hantera detta. Men vi ligger långt under detta. En av de största kraven är just på hyresrätter, men att bygga ett flerbostadshus kan ta längre tid än man tror.

När man ser ett flerbostadshus börja byggas kan man många gånger tycka att arbetet inte går speciellt långsamt. Men vad man inte har sett är tiden som ledde upp till detta. De flesta blir chockad när de hör att det faktiskt tar i genomsnitt tio år att färdigställa ett flerbostadshus. Och en granskning av systemet har visat att byggherrar som medvetet bromsar takten för att hålla priserna uppe är en stor anledning till detta.

Bara från att en byggherre fått idén om att bygga ett hus till framtagande och antagande av detaljplanen för bygget passerar nästan tre år i genomsnitt. Och tiden från detta fram till att en bygglovsansökan skickas in, med tid för eventuell överklagande först tar omkring fem och ett halvt år. Bygglovsbeslutet kan sedan ta upp till fem månader då ansökan kan behöva kompletteras. Någon som i regel kan kortas ned genom att välja en bra samarbetspartner. Från och med detta kan byggnaden sedan stå färdigbyggd lite mindre än två år senare.

En lösning på detta kan vara prefabricerade hyreshus som kan köpas standardiserade med ett antal olika våningsplan. Fasta priser och snabb byggnads tid är två aspekter dessa konstruktioner erbjuder och kan det fungera är det precis vad de flesta kommuner landet över behöver för att lösa krisen innan den blir helt ohållbar. I de bästa fall kan man få ett tvåvåningshus färdigställt inom endast fem månader. Och vem som helst kan nog se fördelen av detta.