admin

Miljösatsningar inom byggindustrin

Miljösatsningar inom byggindustrin

Byggindustrin har länge haft stora miljöpåverkningar på grund av dessa natur och arbetssätt. För att dock kunna nå de miljömål som satts upp är det viktigt att alla delar av landet gör sitt. Tittar vi tillbaka på statistiken från 2014 var bygg- och fastighetssektorn avsvarade för hela 19 procent av hela Sveriges totala växthusgasutsläpp. De […]

Hur är arbetsmiljön hos er?

Hur är arbetsmiljön hos er?

På företaget, vare sig du är ute på jobb och har fikarummet i en barack eller om du sitter på kontor, ska det finnas god arbetsmiljö. Och då pratar vi inte om arbetskulturen utan mer specifikt miljön såsom ergonomi och luft. Ventilation och luftfuktighet God luftfuktighet inomhus borde ligga mellan 30-70%. Relativ luftfuktighet (RH) mäter […]

Bygga i Sverige

Bygga i Sverige

Byggandet i Sverige har börjat avta. Under 2016-2018 byggdes det i större regi än vanligt men det var ändå inte tillräckligt. Det krävs betydligt fler bostäder i Sverige för att lösa bostadskrisen och skenande priser, speciellt i de stora städerna.  Anledningen varför det har blivit svårt att bygga exempelvis hyreshus är att det finns så […]

Se över er maskinpark

Se över er maskinpark

Som företag så gäller det att hela tiden ligga på topp för att gå framåt. Inom tillverkningsindustrin så kanske det är så att den maskinpark som finns har en massa år på nacken. Det gäller att se över er maskinpark så den håller måttet för att kunna tillverka och leverera enligt de önskemål kunden har, […]

Miljömedvetenhet i företagsvärlden

Miljömedvetenhet i företagsvärlden

Miljön och vår inverkan på den har blivit en allt större fråga genom åren och vi ser idag större och större miljökrav ställas på allt och alla. Mycket har förändras på relativt kort tid och vi kommer troligtvis se fler förändringar framöver. Åtgärder som har gjorts eller bör göras kan variera ganska stort från bransch […]

Dra in jobb till företaget

Dra in jobb till företaget

Det är alltid en fråga om att hitta de bästa lösningarna när det kommer att dra in jobb till företaget. Det är viktigt att man har regelbundna kunder som återkommande gör affärer med företaget. Som företag inom entreprenadbranschen så kan det vara en del upphandlingar och offerter som ska ut för att få in de […]

Att bygga ett flerbostadshus

Att bygga ett flerbostadshus

Bostadsbristen är något alla är medveten om, vare sig man är bostadssökande eller inte. 2016 hade Boverket sagt att det måste byggas minst 88 000 bostäder varje år fram till 2020 för att hantera detta. Men vi ligger långt under detta. En av de största kraven är just på hyresrätter, men att bygga ett flerbostadshus […]

Att renovera hållbart och bygga klimatsmart

Att renovera hållbart och bygga klimatsmart

I dagens moderna samhälle så har vi kommit fram till att det gäller att renovera hållbart och bygga klimatsmart. Varför? Ja, vår jord håller på att förändras och vi bör göra det vi kan för att spara på de resurser som finns att tillgå.  Vi blir allt bättre på att återvinna olika saker i vårt […]

Rätt maskin för rätt arbete

Rätt maskin för rätt arbete

Att hålla på med olika byggprojekt innebär att man måste använda rätt maskin för rätt arbete. Det som tidigare gjordes för hand finns idag bra maskiner att använda sig av. Det är så mycket mer effektivt att använda sig av dessa moderna maskiner. Det kan vara olika demoleringsverktyg som underlättar arbetet med att riva ner […]

Bygga själv – säkerhet i fokus

Bygga själv – säkerhet i fokus

Du kan spara in många tusenlappar på att bygga själv, det är ett stort ansvar att och kräver att du är medveten om hur du bygger med säkerhet i fokus. Här nedan följer två exempel på byggande och vad du ska tänka på. Nytt tak Den normalhändiga personen klarar av att byta och lägga ett […]