admin

Byggentreprenören samlar kunnigt och erfaret yrkesfolk

Byggentreprenören samlar kunnigt och erfaret yrkesfolk

Att uppföra en konstruktion kräver kunskap och skicklighet i att leda flera yrkeskategorier inom byggverksamhet. En byggentreprenör är den så kallade spindeln i nätet, den som möjliggör uppförandet av en byggnad. Förr i tiden kallades byggentreprenörer för byggmästare, personen som ansvarade för att ett hus byggdes på ett fackmannamässigt sätt. Numera kallas de byggentreprenörer, även […]

Problem med vatten och avlopp

Problem med vatten och avlopp

Något som kan vara svårt att åtgärda själv är detta när det blir problem med vatten och avlopp, det kan vara gamla stammar och man vet inte riktigt hur det är dragit både i och utanför en byggnad. Moderna byggnader har ofta en ritning på alla dragningar och man har full koll på hur avlopp […]

Dammbekämpning

Dammbekämpning

När man river ett hus eller krossar sten och grus rörs det alltid upp en massa damm som både försvårar arbetet då sikten försämras och det säger sig själv att det inte är en ultimat arbetsmiljö att arbeta i rivningsdamm.  Oavsett om man ska riva inomhus eller utomhus så vet vi alla att det medföljer […]

Ett alternativ till vanlig dränering

Ett alternativ till vanlig dränering

Dränering är något som många husägare behöver ta ställning till förr eller senare. Problemet är ofta att källaren har blivit fuktskadad eller vattenfylld och detta kan åsamka stora och kostsamma skador även i resten av huset. Vattenskador är dyra att åtgärda och om de lämnas kan de på sikt orsaka skador på resten av huset. […]

Hitta den rätta lokalen

Hitta den rätta lokalen

Din verksamhet kräver en lokal. Det är inte många jobb där man kan jobba hemifrån. Istället behöver man en arbetsplats och som ägaren till företag är det upp till dig att hitta det bästa.  Se över vilka områden du kan tänka dig att arbeta ifrån. Lägg även till hur det skulle fungera för eventuella medarbetare. […]

Ny verkstad och fastighet

Ny verkstad och fastighet

Står man i färd med att förvärva en fastighet så finns det ett par saker som man bör ha i åtanke. Passar stället för den verksamhet man bedriver. Hur pass mycket jobb behövs för att komma igång med den verksamhet man bedriver. Ju mindre åtgärder desto bättre. Som företagare så är man i stort behov […]

Miljön på arbetsplatsen – en otroligt viktig faktor

Miljön på arbetsplatsen – en otroligt viktig faktor

Alla arbetsplatser är olika och har sina egna för- och nackdelar. Men det spelar faktiskt ingen roll om man har ett stillasittande arbete i kontorsmiljö eller jobbar utomhus med något fysiskt – att miljön på arbetsplatsen är tillfredsställande gäller naturligtvis alla. Dock är ju riskerna för fysiska skador större om man arbetar med vissa typer […]

Arbetsmetoder

Arbetsmetoder

Genom att optimera den arbetsmetod som används av individen eller av gruppen, underlättas processen under arbetets gång. Tidigare arbetssätt kan ha fungerat väl under en längre period, men det finns alltid utrymme för förändring och förbättring. Oavsett yrkesgrupp, kan alltid arbetsmetoden optimeras för ett smidigare genomförande. Genom att lyssna av de olika segmenten inom arbetskåren […]

Maskiner som krävs vid husbygge

Maskiner som krävs vid husbygge

Det finns fortfarande en del entusiaster och sparsamma människor som gör mycket av markarbetet själv, men fler och fler inser vilken fördel det är att låta proffsmaskiner göra de tunga jobben, samtidigt som arbetet utförs och löpande kontrolleras av erfarna yrkesmän. Det är inte heller säkert att det blir billigare att ta ledigt hela sommaren […]

Säkerhet på byggarbetsplatser

Säkerhet på byggarbetsplatser

En byggarbetsplats kräver en hel del planering, bedömning och noggrant utförande för att hålla de säkerhetsmått man idag stället på dem. Här tittar vi något närmare på hur detta går till och vilken utrustning man kan behöva, både på plats och personlig. Upprättandet av en arbetsmiljöplan kan vara omfattande men är en central del av […]