Företag

Mekanik och maskineribranschen

Mekanik och maskineribranschen

Det finns en rad företag som verkar inom mekanik- eller maskineribranschen. Men vad skiljer dem åt och vad står begreppen för? Mekanik Mekanik är en grundläggande funktion inom fysiken och är läran om hur olika delar (kroppar) fungerar, beter sig och ska hanteras utifrån när de används under tryck eller annan slags belastning. Kunskapen inom […]