Tips

Att ge sig ut på tjänsteresa

Att ge sig ut på tjänsteresa

Det är inte ovanligt att man som företagare ger sig ut på tjänsteresa. Det kan vara så att man behöver åka iväg för att träffa kunder och få ett avslut på någon stor affär eller så kan det vara annat som är viktigt för företaget som gör att man måste åka till annan ort. Det […]

Säkra broar

Säkra broar

Att ha säkra broar kanske låter som en självklarhet. Men när det kommer till säkerhet på broar kan det vara vissa saker som missas. Ibland sätts bara ett enkelt staket upp för att hålla gångtrafikanter från att klättra över kanten, något som inte är speciellt säkert. Trafikanter först När säkerhet på broar planeras tänker man […]

Tjänstebil – vad bör man tänka på

Tjänstebil – vad bör man tänka på

Tjänstebil kan vara en av de bästa fördelarna med många jobb. Du får en bil som många gånger går att använda även på fritiden utan att behöva köpa den. Men det finns några saker som är bra att ha koll på när det är dags att välja din bil. I detta inlägg får du några […]

Tänk på din egen säkerhet

Tänk på din egen säkerhet

När du renoverar tar du en väldigt värdefull tillgång i anspråk – din kropp och det gäller att vara rädd om den så glöm aldrig säkerheten. Använder du maskiner eller verktyg som bullrar tänk på hörselskydd. Se alltid till att du vet var förbandslådan finns med plåster, desinfektionsmedel och sköljmedel för ögon om olyckan skulle […]

Företag med egna fastigheter

Företag med egna fastigheter

Det är inte alls ovanligt att man som företag äger de fastigheter man befinner sig i. Det kan finnas en anledning att man bildar ett annat bolag som äger och förvaltar dessa fastigheter och skiljer verksamheterna åt. Det kan även vara så att man vill köpa andra fastigheter som man kan hyra ut till andra […]

Budget och planering i företaget

Budget och planering i företaget

Det är viktigt att man som företag gör en budget så man har koll på företagets ekonomi. Det skiljer sig inte mycket om man har många anställda eller är ett fåmansföretag. Pengar ska in i företaget och företaget har kostnader som måste betalas. Det gäller att man gör en budget och planerar inom företaget så […]

Investera i nya maskiner

Investera i nya maskiner

Som företag så kan man vara i behov av att investera i nya maskiner regelbundet. I arbetet så slits självklart alla verktyg och maskiner och kommer efter en period att sluta fungera eller i alla fall göra arbetet osäkert. Det är viktigt att man har maskiner som kan utföra det arbete de är tänkta att […]

Vi blir allt mer miljömedvetna

Vi blir allt mer miljömedvetna

Vi lever i en tid då vi blir allt mer miljömedvetna. Det har alltid funnits de som stått på barrikaderna och försökt att få oss att förstå vikten av att hålla efter oss. Idag så är det mer aktuellt än någonsin och flertalet företag har ställt sig där på barrikaderna tillsammans med miljökämparna för att […]

Säkerheten först på en arbetsplats

Säkerheten först på en arbetsplats

Att säkerheten ska gå först på en arbetsplats kan vara en självklarhet men tyvärr så är det inte alltid så. Det är viktigt att man på en arbetsplats försöker minimera de risker som kan uppstå och därmed göra arbetsplatsen säkrare. Det gäller för företag att skapa ett sätt att tänka på säkerheten i första hand […]

Underhåll av större fastigheter

Underhåll av större fastigheter

Oavsett storlek så är det viktigt att man har ett underhåll av sina fastigheter. Stora som små behöver regelbundet ses över för att saker och ting inte ska hända. Det gäller både ut- och insida som ständigt behöver kontrolleras och åtgärda det som åtgärdas bör. Med regelbunden kontroll så får man en bra överblick på […]