Demoleringsverktyg

Vid demolering krävs det att man har rätt verktyg för jobbet, detta säkerställer inte bara arbetet och arbetarna utan kommer även se till att jobbet görs på så bra tid som möjligt.

shutterstock_249527200

För specifikationer på de verktyg som omnämns nedan kan man besöka Amas.se.

Pulveriserare

En pulveriserare används ofta för att krossa betong på marken. Dessa verktyg är ofta näbbformade för att enkelt kunna dra till sig material som ämnas krossas. De nuvarande modellerna har en klippkraft på upp till 370 ton i de inre delarna och 125 ton ute vid spetsen. För att minimera driftstopp går tänderna dessutom att snabbt och enkelt att byta ut.

Rivningsgrip

Rivningsgripar kommer med olika modeller av käftar som ämnar lösa olika problem. Det finns till exempel MP-käft som är en grip för väldigt tunga lyft som sten och betong, D-käft för när det behövs rivning av kraftfullt slag, S-käft för sortering och hantering av material så som på en återvinningsstation.

Stålsax

Stålsaxar är mångsidiga verktyg som kan användas av rivning och nedmontering av järnkonstruktioner, men de klarar även av att klippa tjocka stålbankar. Nya modeller inkluderar så kallade ”fartventiler” som minskar både öppnings- och stängningstiderna på saxen. Skärlinjen blir dessutom mycket bättre med de trapetsformade profiler som man hittar på de bättre modellerna.

Hydraulhammare

Hydrauliska hammare används huvudsakligen för skitknackning eller skithantering och slå ned betongstrukturer till mer hanterbara storlekar för, till exempel, krossverk. Precis som rivningsgripar finns det flera olika sätt att bestycka en hydraulhammare:

  • Trubbspett för sekundärbrytning i stenbrott, betongspräckning, eller spräckning av stora stenblock eller stenplattor.
  • Mejselspett för schaktning i berggrund, utgrävning av diken, arbete på sluttande berghäll, men mera.
  • Pikspett för områden som spräckning av mycket hård sten, armerad betong eller för schaktning.