Dra in jobb till företaget

Det är alltid en fråga om att hitta de bästa lösningarna när det kommer att dra in jobb till företaget. Det är viktigt att man har regelbundna kunder som återkommande gör affärer med företaget. Som företag inom entreprenadbranschen så kan det vara en del upphandlingar och offerter som ska ut för att få in de jobb som krävs för att hålla företaget rullande.

Att arbeta inom offentlig sektor med olika typer av upphandlingar kan vara en väldigt bra inkomstkälla till företaget. Det gäller att man lär sig hur detta fungerar för att skriva vinnande anbud. Har man en gång fått in en fot hos någon så kan det underlätta. Men man ska aldrig vara för säker på att man får uppdragen då det alltid kan finnas någon som lägger sig under det pris som ni satt.

Det kan finnas fördelar att ha fler ben att stå på som företaget. Då blir man inte så beroende av vilka jobb som dras in till företaget. En blandad mix av olika storleken på arbeten är också något som säkrar inkomsterna till företaget. Visst det kan svida om någon stor aktör drar sig ur och tar jobbet hos någon annan. Om någon med mindre summa försvinner så känns det inte lika hårt.