Företagsekonomi

Är du en ny entreprenör och på jakt efter en revisor så är det viktigt att du väljer med yttersta noggrannhet och gärna en revisor med din branschkunnighet. Att ha en bra och välfungerande relation till sin revisor är oerhört värdefullt för företaget och företagets framtidsutveckling.

Revisorer är ofta förknippade med kontrollanter vilket är aningens missvisande då en revisor främst agerar som rådgivare och sakkunnig. En revisor hjälper styrelsen att att sköta sitt arbete på ett korrekt sätt, därav minimerar man risken för att oönskade situationer ska uppstå med myndigheter som exempelvis skatteverket.

Inom vissa branscher finns det särskilda lagar och därför är det optimalt att hitta en revisor med branschkunnigt, men trots att det är föredra så är det ändå viktigare att revisorns personlighet och förhållningssätt överensstämmer med dina mål och ambitioner. Att ha en revisor knuten till företaget är meriterande i flera hänseende men framförallt så inger det ökad trovärdighet.

Det är allmänt känt att en revisor innebär en större merkostnad för företaget och i många fall så anser man inte att man har utrymme för att tillgodose det, trots dem tidigarenämnda fördelarna. Men som företagare så är det viktigt att du värderar för- och nackdelar mot varandra noggrant utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kostnaden för en auktoriserad revisor ligger på omkring 1000 till 1500 kronor i timmen vilket givetvis är ganska högt, men kan du göra utrymme för det i din budget utan att försaka andra för företaget viktiga parametrar så är det en väl värd investering. Det är inte alltid lätt att hitta rätt person med rätt kompetens, men med hjälp av professionella konsulter kan du komma långt. Oavsett om du behöver hjälp med bokslut, redovisning eller deklarationer så kan du vända dig till en professionell redovisningskonsult.

Är du på väg att starta ett företag så rekommenderas du att läsa den inspirerande boken Starta eget företag snabbt och lönsamt som är skriven av Holger Wästlund, i den får du en mängd konkreta och läsvärda tips och råd som alla är beprövade. Har du en dröm om att driva en egen verksamhet så sitt inte och vänta på att den ska komma till dig, ge dig ut i det okända och förverkliga den!