Hur är arbetsmiljön hos er?

På företaget, vare sig du är ute på jobb och har fikarummet i en barack eller om du sitter på kontor, ska det finnas god arbetsmiljö. Och då pratar vi inte om arbetskulturen utan mer specifikt miljön såsom ergonomi och luft.

Ventilation och luftfuktighet

God luftfuktighet inomhus borde ligga mellan 30-70%. Relativ luftfuktighet (RH) mäter hur mättad luften är med vattenånga. På vintern blir det gärna torrt inomhus och luftfuktigheten kan hamna under 10 % vilket innebär att luften är så torr att den börja samla vattenånga från våra kroppar och byggmaterialet i huset. Om luftfuktigheten är låg behöver du tillföra mer fukt till lokalerna för att höja RH.

Dålig ventilation kan ge en massa besvärliga symptom hos anställda som det tar långt tid att upptäcka. Torr luft, trötthet, huvudvärk, lättare att bli förkyld och torra slemhinnor. På ett företag med suspekt dålig ventilation kan du få bättre klartecken genom att mäta CO2. Långvariga halter över 1000 ppm CO2 är en stark indikation att ventilationen inte är tillräckligt bra för utrymmet och ni borde ta in proffs som felsöker och åtgärdar. Normal CO2-nivå i lokaler ska ligga runt 400-600 ppm.

Ergonomi

Om du arbetar statiskt stora delar av dagen har du rätt att få en ergonomisk undersökning av din arbetsplats. Det är viktigt att du står eller sitter korrekt och har rätt hjälpmedel för att avlasta kroppen under arbetsdagen. Det kan också vara så att du behöver paus i dina vanliga arbetsuppgifter eller får mer variation för att inte lida av skador senare i livet.

När du sitter framför datorn är det viktigt att följa dessa råd för bästa arbetsställningen:

  • Dataskärmens övre kant ska vara i ögonhöjd
  • Datorn ska vara runt 45 centimeter från ögonen
  • Armarna nära kroppen
  • Underarmarna ska vila på bordet när du arbetar
  • Datormusen ska vara framför tangentbordet

Kontakta arbetsmiljöombudet

Om det skulle vara så att det inte är som man vill på en arbetsplats så gäller det att ta kontakt med sitt arbetsmiljöombud, om man nu har en sådan. Den personen ska i sin tur ta det mer företagets ägare och ledning. Det ska framförallt utredas om det går att förbättra den arbetsmiljö som arbetar i. Skulle det visa sig att något bör ändras för att förbättra den miljön man arbetar i så ska detta ske.