Maskiner som krävs vid husbygge

Det finns fortfarande en del entusiaster och sparsamma människor som gör mycket av markarbetet själv, men fler och fler inser vilken fördel det är att låta proffsmaskiner göra de tunga jobben, samtidigt som arbetet utförs och löpande kontrolleras av erfarna yrkesmän.

excavator-construction-machines

Det är inte heller säkert att det blir billigare att ta ledigt hela sommaren för att gräva själv, när en entreprenadfirma kan göra jobbet klart på en eller flera dagar. Men kontrollera först att byggfirman är seriös och har F-skattesedel.

Vilka maskiner är det som krävs?

Det varierar beroende på typ av hus, markförhållanden och en del annat, men här är de maskiner du i princip alltid ser:

Grävmaskin

Grävmaskinen är en av världens vanligaste entreprenadmaskiner och används på i princip varenda byggplats. Beroende på arbetets art används både små och stora modeller och dessutom en stor variation av gripaggregat.

Hjullastare

Vad vi vanliga människor kallar en traktor, även om det inte riktigt stämmer. En hjullastare är en bakvänd traktor som är specialbyggd för att både gräva, jämna ut och forsla bort landmassor. Ofta används den som ett komplement till grävmaskinen, där volym är viktigare än precision, samt för att flytta jordmassorna till lastbil.

Grävlastare

För en del byggen där det är trångt och bara en sak kan göras i  taget är en grävlastare ett bra val. Det är i princip en korsning av hjullastare och grävmaskin. Som hjullastare har den samma utrustning, men smidigheten är mindre på grund av grävaggregatet bak. Grävaggregatet kan bara svänga knappt ett kvarts varv åt varje sida, dvs 180 grader. Det gör den underlägsen grävmaskinen i effektivitet att forsla massor i olika riktningar, men för många arbeten är grävlastarens mångsidighet betydligt viktigare än hur mycket kranen kan vrida sig.

Markvibrator – Padda

När en plats är färdiggrävd och något ska byggas ovanpå så är det viktigt att marken är så hård och stabil som möjligt. I de flesta fall används då en padda för att komprimera underlaget. Den ser ut som en förvuxen motorgräsklippare och körs på ungefär samma sätt fram och tillbaka tills marken fått rätt hårdhet. Arbetet ger kraftiga vibrationer i armar och händer, vilket gör att det är stor risk för arbetsskador som domningar och vita händer.