Mekanik och maskineribranschen

Det finns en rad företag som verkar inom mekanik- eller maskineribranschen. Men vad skiljer dem åt och vad står begreppen för?

Mekanik

Mekanik är en grundläggande funktion inom fysiken och är läran om hur olika delar (kroppar) fungerar, beter sig och ska hanteras utifrån när de används under tryck eller annan slags belastning. Kunskapen inom mekanik används därmed till att skapa mekaniska system för att nå det resultat som önskas.

För ett företag inom denna bransch innebär detta att man har fokus på detaljerna som skapar mekaniska maskiner. Man kan vara specialist på kugghjul likväl som att räkna ut hållfasthet eller vara extremt duktig på att svetsa. Men det handlar i grunden om att konstruera och göra detta på ett sätt som gör att kunden får en maskin som kan utföra den uppgift som är tänkt. Nu gör även mekaniska företag smådetaljer som inte nödvändigtvis måste sitta i en maskin men oavsett handlar det om att beräkna och skapa en detalj (oftast i något slags metall) som har en specifik funktion.

Maskineri

När företagen inom mekanik konstruerat klart är det dags för maskineriföretagen att ta över. Det är de som använder sig av slutprodukten och utnyttjar maskinerna för att möta kunders olika behov. Ibland är det bara en del i en längre processkedja medan det i andra fall är ett sista steg ut mot konsumenten.

Maskineriföretag kan delas in i två grupper. Antingen använder man själv de maskiner som finns i maskinparken eller så hyr man ut dem. Uthyrning kan ske både till företag och privatpersoner även om storleken på maskinerna i dessa fall varierar rejält. Mot privatpersoner är det främst mindre handverktyg och enklare maskiner som hyrs ut. Detta eftersom det inte krävs några speciella tillstånd. När det sedan kommer till skyliftar och avancerade grävskopor behövs det olika slags körkort som bevisar att man har rätt kompetens. Något som också gör att man främst vänder sig mot andra företag i sin uthyrning.