Miljömedvetenhet i företagsvärlden

Miljön och vår inverkan på den har blivit en allt större fråga genom åren och vi ser idag större och större miljökrav ställas på allt och alla. Mycket har förändras på relativt kort tid och vi kommer troligtvis se fler förändringar framöver.

Åtgärder som har gjorts eller bör göras kan variera ganska stort från bransch till bransch men även företag till företag. Ett städföretag måste till exempel vara väldigt medveten om vad som ingår i produkterna deras anställda använder i sitt arbete, medan en stor industriverksamhet mycket väl kan ha en lång, lång lista på hur deras verksamhet påverkar miljön på ett eller annat sätt. Som tur finns det också företag vars verksamhet mer eller mindre går ut på att minska industriers inverkan på miljön.

Miljöarbete idag är inte bara krav staten och myndigheter ställer utan har även utvecklats till krav kunderna ställer på företagen. Detta betyder att medan det kan många gånger vara väldigt dyrt att göra vissa förändringar kan det också vara det mest ekonomiska på lång sikt.

Företaget kan bli först mer attraktiv för kunder men kan också ses som en mer attraktiv arbetsplats för arbetssökande. Med tanke på hur miljömedvetenheten ökar bland privatpersoner ökar man chansen att få kompetent och erfaren personal om man kan visa de steg företaget tar för att minska sin inverkan på miljön.

Alla företag som i någon utsträckning sysslar med offentlig upphandling kommer också ses som ett bättre val för upphandlande myndigheter, vilket kan leda till fler lukrativa kontrakt.

Mängden spill vid produktion kan också minska, vilket i sin tur betyder lägre kostnader för hantering av detta. Som följd kan även transportkostnader vad gäller inköp förbättras.

Och det behöver ju knappast påpekas att man bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Vilket är något vi alla drar nytta av.

Att staka upp sina egna miljömål och sträva efter att nå dem är självfallet det viktigaste arbetet i detta område. Men samtidigt kan det vara bra att tänka på de miljömål som Sverige satt upp och huruvida företagets satsningar överensstämmer med dessa mål. Dessa mål är självfallet större än varje enskilt företag, men det kan fortfarande vara ett sätt man kan känna sig som en del av lösningen och inte en del av problemet.

Olika företag kommer så klart ha olika förutsättningar för vilka områden de kan ha direkt inverkan på. Och var och en måste ju därför utgå från sin egen position och tänka på hur man bäst kan bidra till de mer långsiktiga satsningarna som har lagts fram.