Miljösatsningar inom byggindustrin

Byggindustrin har länge haft stora miljöpåverkningar på grund av dessa natur och arbetssätt. För att dock kunna nå de miljömål som satts upp är det viktigt att alla delar av landet gör sitt.

Tittar vi tillbaka på statistiken från 2014 var bygg- och fastighetssektorn avsvarade för hela 19 procent av hela Sveriges totala växthusgasutsläpp. De stod även för 30 procent av energianvändningen och genererade 33 procent av allt avfall. Inom alla separata områden man tittar på när man mäter miljöpåverkan stod denna sektor för allt mellan 4-30 procent av den totala mängden.

Visionen för framtiden är dock ett hållbart samhällsbyggande som håller världsklass. Med detta ska byggandet vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Industrin vill även de att livscykelkostnaderna blir bland de lägsta i världen. Sverige har tillgång till fantastiska råvaror och det är viktigt att vi använder dem i största möjliga utsträckning. Men samtidigt måste vi se till att hela tiden återställa resurserna när det är möjligt.

Satsningar pågår även för att fasa ut ämnen med farliga kemikalier från produkterna som används inom byggindustrin och därmed bidra till miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Det finns öppna databaser med de produkter som klarar dessa krav och därmed är säkra att använda. Och att det dessutom drivs av ett icke vinstdrivande bolag hjälper till att säkerställa trovärdigheten av det.

Enligt Boverkets vision för 2025 ska nya byggnader placeras och skapas så att de kan bidra på ett positivt sätt till samhället och landskapet. Vid förändring av redan befintliga byggnader ska man se till att ta tillvara på kvaliteten som finns. Byggandet ska vara miljövänligt och bestå av effektivt utnyttjande av resurser. Man ska tänka på att hushålla med resurser och att använda återvunnet byggnadsmaterial. Farliga ämnen bör till största delen vara utfasade vid detta laget.