Öka produktionen med OEE!

För ett företag inom produktion som litar till sin maskinella utrustning för att göra sin vinst, är det naturligtvis viktigt att underhålla och optimera maskinerna. På samma sätt som att det främjar resultatet att skicka sina medarbetare på kurser och fortbildningsinsatser, är det givetvis viktigt att göra kontinuerlig tillsyn och serva maskinerna vid behov.

Men i en produktionsanläggning är det också viktigt att ha koll på flödena, och se var i systemet det finns möjligheter till förbättringar. Ett bra verktyg för det är Axxos OEE-mätare. OEE står för Overall Equipment Effectiveness och visar den totala effektiviteten hos produktionsanläggningen. Ibland använder man också den svenska förkortningen TAK – Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte, som kanske bättre förklarar vilka värden som mäts med verktyget.

Med hjälp av OEE-mätning kan man exempelvis se hur effektiv en viss maskin är, vilken typ av orders som ger höga eller låga värden och vad det är som orsakar plötsliga stopp i produktionen. Med hjälp av värdena är det lätt att hitta problemen som orsakar förluster och göra något åt dem. Det är också ett effektivt verktyg för att planera inför framtiden, genom att det visar var i produktionsprocessen det finns potential som inte utnyttjas fullt ut i dagsläget.

Att OEE-mätaren samlar in värden från hela produktionsanläggningen och presenterar dem i hårda siffror i en digital anläggningsrapport gör att man slipper lägga tid på att fylla i uppgifter manuellt i en Excelfil eller anläggningslogg. Det gör också att man enkelt kan hämta fram alla relevanta nyckeltal vid till exempel årsredovisning och verksamhetsplanering, eller för att pedagogiskt visa på produktionsprocessen vid ett föredrag!