Bygga ett hus

Bygga ett hus

Att bygga ett hus är ett stort åtagande, vare sig om det är ditt eget hus eller om du en del av byggandet. Om du har kunskaper i att bygga så kommer det att underlätta oavsett om du anlita hantverkare eller själv bygger ditt hus på egen hand. Dock så är det en hel del […]

Köpa eller hyra maskiner

Köpa eller hyra maskiner

Många ställer sig säkert frågan om det är värt att köpa vissa maskiner om man inte har så stort behov av denna maskin i det dagliga arbetet. Som byggföretag så finns det säkert maskiner som man använder ett par gånger per år och det vore inte lönsamt att köpa den utan det blir billigare att […]

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Är du en ny entreprenör och på jakt efter en revisor så är det viktigt att du väljer med yttersta noggrannhet och gärna en revisor med din branschkunnighet. Att ha en bra och välfungerande relation till sin revisor är oerhört värdefullt för företaget och företagets framtidsutveckling. Revisorer är ofta förknippade med kontrollanter vilket är aningens […]

Arbeta med offentlig sektor som entreprenad

Arbeta med offentlig sektor som entreprenad

Många entreprenader arbetar med ganska småskaliga projekt från privatpersoner eller mindre företag. De är ofta van vid att leverera offerter och förhandla om en del saker fram och tillbaka innan de tar sig an ett jobb. Att sedan gå över till att arbeta med offentlig sektor kan minst sagt bli något av en kulturchock. Och […]

Lägga ned verksamheten

Lägga ned verksamheten

Det kommer ett tillfälle i driften av alla verksamheter när det är dags för ägaren att lägga hatten på hyllan. När man nått denna punkt står man inför valet om hur man även ska lägga ned verksamheten. Inte lägga ned Det första alternativet är så klart att inte lägga ned verksamheten alls utan låta någon […]

Personsäkerhet i bostäder

Personsäkerhet i bostäder

När man bygger en byggnad finns det alltid mycket vad gäller säkerhet att tänka på. I byggnader ämnade att användas som arbetsplatser är dessa säkerhetsåtgärder anpassade både allmänna regler och den typ av arbete som kommer att utföras där. Men det finns även en rad säkerheter som måste tas i åtanke när ett bostadshus konstrueras. […]

Att bygga ett lägenhetshus

Att bygga ett lägenhetshus

Alla är ju säkert bekant med bostadsbristen. Beroende på var i landet man bor kan denna förstås skifta i grad, men praktiskt taget alla kommuner har nog detta problem i någon utsträckning. Lägenhetshus är ett av de mest hållbara sätten att tackla detta problem, men att bygga ett sådan kan faktiskt ta längre tid än […]

Olika yrken

Olika yrken

Vilket yrke är ditt? Det finns många olika yrken i vårt avlånga land och många gånger så inser man behovet av att anlita skickliga yrkesmän och kvinnor. Man kan vara duktigt på mycket och många som håller på hemma och renoverar gör detta för det höga nöjets skull och det är alltid skoj att ha […]

Spolbilar och andra lösningar vid avloppsproblem

Spolbilar och andra lösningar vid avloppsproblem

Som företagare vet man hur viktigt det är att ha en fungerande lokal för att hålla produktionen igång och ett stopp i exempelvis avloppen kan innebära stopp i hela produktionen.  Det är viktigt att ligga på framkant vad gäller vatten och avlopp så man kan undvika det problem som kan uppstå, se till att rören […]

Skydda dina medarbetare

Skydda dina medarbetare

Den mänskliga resursen, dina anställda och medarbetare, är det viktigaste du har på en arbetsplats. Därför är det givet att man jobbar med förebyggande åtgärder och snabbt kan komma till undsättning när något händer. Arbetsmiljöverket ställer krav på företagen att få in arbetsmiljötänket i det vardagliga arbetet. Skyddsombudet/arbetsmiljöombudet är ofta den man vänder sig till vid […]