Arbetsmetoder

Arbetsmetoder

Genom att optimera den arbetsmetod som används av individen eller av gruppen, underlättas processen under arbetets gång. Tidigare arbetssätt kan ha fungerat väl under en längre period, men det finns alltid utrymme för förändring och förbättring. Oavsett yrkesgrupp, kan alltid arbetsmetoden optimeras för ett smidigare genomförande. Genom att lyssna av de olika segmenten inom arbetskåren […]

Maskiner som krävs vid husbygge

Maskiner som krävs vid husbygge

Det finns fortfarande en del entusiaster och sparsamma människor som gör mycket av markarbetet själv, men fler och fler inser vilken fördel det är att låta proffsmaskiner göra de tunga jobben, samtidigt som arbetet utförs och löpande kontrolleras av erfarna yrkesmän. Det är inte heller säkert att det blir billigare att ta ledigt hela sommaren […]

Säkerhet på byggarbetsplatser

Säkerhet på byggarbetsplatser

En byggarbetsplats kräver en hel del planering, bedömning och noggrant utförande för att hålla de säkerhetsmått man idag stället på dem. Här tittar vi något närmare på hur detta går till och vilken utrustning man kan behöva, både på plats och personlig. Upprättandet av en arbetsmiljöplan kan vara omfattande men är en central del av […]

nikshor / Shutterstock.com

Stora maskiner

Det finns maskiner och sedan finns det maskiner. Stora maskiner fascinerar alltid både stora och små människor, man tycker det är häftigt med riktigt stora traktorer, lastbilar eller andra maskiner som fraktar, lyfter eller gräver. Inom vissa områden så behövs det specialmaskiner av olika slag för att verksamheten ska fungera, det kan vara inom gruvindustrin […]

Personal får maskineriet att rulla

Personal får maskineriet att rulla

Hur bra maskiner man än köper kommer de inte att fungera optimalt om inte arbetsstyrkan gör det.  Lära sig maskinerna perfekt De som ska hantera maskinerna ska veta allt om dem. De ska få lära sig, gå kurser om det så krävs, för att förstå exakt hur maskinen fungerar. Bara då kan man lära sig […]

Sandvik AB

Sandvik AB

Ett av de allra största företagen inom mekanik och tillverkning är Sandvik AB. Idag finns företaget i hela 130 länder och har 10.000 anställda i Sverige. Av dessa är överlägset flest anställda i fabriken på bruksorten Sandviken där även företaget har sina rötter. Räknat över hela världen är antalet anställda ca 40.000. Idag har Sandvik […]

Öka produktionen med OEE!

Öka produktionen med OEE!

För ett företag inom produktion som litar till sin maskinella utrustning för att göra sin vinst, är det naturligtvis viktigt att underhålla och optimera maskinerna. På samma sätt som att det främjar resultatet att skicka sina medarbetare på kurser och fortbildningsinsatser, är det givetvis viktigt att göra kontinuerlig tillsyn och serva maskinerna vid behov. Men […]

Demoleringsverktyg

Demoleringsverktyg

Vid demolering krävs det att man har rätt verktyg för jobbet, detta säkerställer inte bara arbetet och arbetarna utan kommer även se till att jobbet görs på så bra tid som möjligt. För specifikationer på de verktyg som omnämns nedan kan man besöka Amas.se. Pulveriserare En pulveriserare används ofta för att krossa betong på marken. […]

IF Metall

IF Metall

IF Metall är ett av Sveriges största fackförbund med ca 320 000 medlemmar över hela landet. Däremot är många medlemmar pensionärer och därmed inte längre i arbetslivet. Man räknar med att ca 66.000 medlemmar är detta men även om denna summa räknas bort är det en mycket stor del av Sveriges arbetskraft som är med i […]

Mekanik och maskineribranschen

Mekanik och maskineribranschen

Det finns en rad företag som verkar inom mekanik- eller maskineribranschen. Men vad skiljer dem åt och vad står begreppen för? Mekanik Mekanik är en grundläggande funktion inom fysiken och är läran om hur olika delar (kroppar) fungerar, beter sig och ska hanteras utifrån när de används under tryck eller annan slags belastning. Kunskapen inom […]