Personal får maskineriet att rulla

Hur bra maskiner man än köper kommer de inte att fungera optimalt om inte arbetsstyrkan gör det. 

epmooyee

Lära sig maskinerna perfekt

De som ska hantera maskinerna ska veta allt om dem. De ska få lära sig, gå kurser om det så krävs, för att förstå exakt hur maskinen fungerar. Bara då kan man lära sig vad maskinen tål och vilka inställningar som ger optimal effektivitet.

När man köper en ny maskin till företaget brukar tillverkarna erbjuda sig att lära ut hur deras skapelse fungera. Låt fler än en person lära sig maskinen. Om den maskinkunniga är sjuk eller slutar behöver företaget någon annan som kan hoppa in.

Utföra tester kontinuerligt

Man kan, som vi talat om tidigare, undersöka ledtider och effektivitet hos maskiner med OEE-programvaror. Men vad spelar det för roll om det sedan uppstår ledtider hos personal och i hela processen eller projektet.

Numera vänder sig allt fler företag till agila arbetsmetoder. Att arbeta agilt betyder närmare samarbeta, mindre möten och ledtider samt att man accepterar att en process är föränderlig. För att se till att den agila metoden fungerar måste man utföra tester. Detta gör man i olika programvaror som kan vara svåra att hantera utan någon form av utbildning. Man kan ta ett certifikat som internationell agil tester men det kräver också att man har klarat en tentamen inom ISTQB.

Vill man göra tester på en lägre nivå kan man helt enkelt skicka ut en enkät till sina anställda. Fråga hur en process, uppgift eller projekt fungerat från början till slut. Sammanställ enkäterna och se om det finns problem som hela gruppen borde diskutera fram en lösning till. Här kan man också se hur personalen mår i allmänhet.