Säkerhet på byggarbetsplatser

En byggarbetsplats kräver en hel del planering, bedömning och noggrant utförande för att hålla de säkerhetsmått man idag stället på dem. Här tittar vi något närmare på hur detta går till och vilken utrustning man kan behöva, både på plats och personlig.

byggarbetsplats_276032492

Upprättandet av en arbetsmiljöplan kan vara omfattande men är en central del av byggnadsindustrin idag. På Arbetsmiljöverket kan man läsa mer om vad en sådan ska innehålla.

En arbetsgivare börjar med en riskbedömning tillsammans med sina arbetstagare. I denna ser men till att gå igenom alla de risker som kan dyka upp på arbetsplatsen och rapportera detta till Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet). Nästa steg är då sedan att förebygga dessa risker med allehanda åtgärder. Alla arbetsgivare informerar Bas-U om just sina risker och behov av förebyggande åtgärder, som Bas-U har som uppgift att koordinera

De vanligaste riskerna för arbetarna löser man ofta med säkerhetsutrustningen. Allt från skor med stålhättor till hjälmar är standard på byggarbetsplatser. Och dessa ska naturligtvis uppfylla alla aktuella arbetsmiljöregler som gäller. Ibland är det dock inte bara säkerheten för arbetare som måste ses över. Om byggnadsarbetet sker i ett trafikerat område kan man även behöva använda något som en vägbom för att begränsa tillgång till arbetsplatsen. Gör man inte detta kan obehöriga bli skadade då de saknar både kunskap och säkerhetsutrustningen som krävs.

Säkerheten omfattar även de maskiner som används på plats. Det kan vara kranar, liftar, traktorer eller många andra saker, och alla dessa måste Bas-U har information om att besiktningar har utförts på och de används av förare som besitter alla de nödvändiga kunskaperna. Det är dock arbetsgivarens ansvar att besiktningarna är gjorda och kunskap för all utrustning innehas av alla som arbetar på plats.

Det finns heller inga separata regler för ensamföretagete, alla regler gäller för alla inblandade.