Sandvik AB

Ett av de allra största företagen inom mekanik och tillverkning är Sandvik AB. Idag finns företaget i hela 130 länder och har 10.000 anställda i Sverige. Av dessa är överlägset flest anställda i fabriken på bruksorten Sandviken där även företaget har sina rötter. Räknat över hela världen är antalet anställda ca 40.000.

Idag har Sandvik delat upp sin verksamhet i fyra tydliga grenar:

Sandvik Machining Solutions – Här tillverkas en rad olika verktyg samt system för dessa med mål att bearbeta metall.

Sandvik Mining & Sandvik Construction – Inom denna del sker produktion och försäljning av metallprodukter till företag inom gruvindustrin. Detta gäller då både verktyg och maskiner samt service av dessa.

Sandvik Materials Technology – Denna del av företagen har sitt fokus på tillverkning av förädlade rörprodukter, bandprodukter samt trådprodukter. Detta då i rostfritt material med speciallegeringar.

Sandvik Venture – Här presenteras ett affärsområde som är brett och innefattar olika komponenter i bland annat industridiamanter samt snabbstålsverktyg.