Vi blir allt mer miljömedvetna

Vi lever i en tid då vi blir allt mer miljömedvetna. Det har alltid funnits de som stått på barrikaderna och försökt att få oss att förstå vikten av att hålla efter oss. Idag så är det mer aktuellt än någonsin och flertalet företag har ställt sig där på barrikaderna tillsammans med miljökämparna för att förbättra vår miljö.

Företag med miljö i tanken

Recond Concept är ett företag som arbetar för att exempelvis sänka energikostnaderna och minska koloxidutsläppen för andra företag. Detta sker genom rengöring av företags anläggningar. Detta utan att montera ned värmeväxlare, kompressorer, ventilationssystem för att nämna några. Det rengörs på plats med en kemisk rengöring som är miljövänlig. Stopptiden blir kort och verksamheten kan snabbt vara igång igen med rena system och anläggningar. Detta gör att utsläppen reduceras och anläggningen och system blir mer lönsamma.

Allt högre miljömedvetenhet

Vi blir alla allt mer miljömedveten och många företag tar hänsyn till miljön. Även små och medelstora företag kan har en stor påverkan på vår miljö och att en förändring har skett det är vi säkra på. Det visar sig när det kommer till inköp till företaget. Man tar ett mycket större ansvar att det ska vara miljövänliga produkter som man köper in till företaget. Det diskuteras på företagen om vilka möjligheter det finns för att sänka kostnader för energin. Man byter ut till belysning som drar mindre el för att sänka sina energikostnader.

Att skapa egen energi

Solceller är något som många satsar på idag. Som företag så kan det vara en stor investering med just solceller men i det långa loppet så kan det vara något som gör att man blir självförsörjande på elektricitet och ’även kyla och värme. Att skapa sin egen energi med hjälp av solen är något som kommer stort och redan idag så är det många som satsar på detta. Om alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken så kommer vi att kunna förändra mycket för vår jord.